Reklamní materiály, které jsme zpracovali pro společnost Glynwed s.r.o. se vyznačují velkou obsahovou rozmanitostí. Bylo proto nutné velmi pečlivě promyslet jejich jednotný vzhled, aby byla zachována identita firmy i přehlednost nabízených produktů a jejich technická specifikace.