TOVARNA.CZ nechává svou fantazii pracovat pro vás. Dokáže se vcítit do vašich marketingových záměrů a navrhne pro vás vhodnou reklamní kampaň podle vašich potřeb a možností.

Produkt přináší:

 • konzultační služby v oblasti reklamy
 • individuální návrh reklamní kampaně

Produkt obsahuje:

 • návrh reklamní strategie, výběr vhodných postupů
 • konkrétní reklamní produkty podle typu vybrané kampaně

Postup realizace reklamní kampaně:

1. Úvodní schůzka k seznámení s reklamním záměrem

 • Úvodní schůzka vyjasní, jaké produkty nebo služby chcete propagovat a  jakou cílovou skupinu chcete zasáhnout.
 • Navrhneme vhodné reklamní strategie a vybereme tu nejvhodnější. Může jít o výrobu propagačních materiálů vaší firmy, reklamních materiálů inzerujících vaše výrobky, jiné kreativní grafické práce apod., nebo různé kombinace možností.
 • Podle vybrané strategie se dohodneme se na celkovém rozsahu prací, termínechceně a  podepíšeme smlouvu o dílo.

Rámcová spolupráce

 • Po navázání vzájemné důvěry je možné využít našeho produktu Rámcová spolupráce.
 • Není pak třeba podepisovat na každou novou zakázku zvláštní smlouvu a  spolupráce se tím urychlí.

2. Průzkum konkurence

 • Aby byla kampaň úspěšná, zjistíme, jakým způsobem nabízí obdobné produkty či služby konkurence. Usilujeme o originalitu a  jasné odlišení od konkurence.

3. Návrh konkrétní reklamní kampaně

 • Dohodneme se na jednotlivých krocích kampaně a navrhneme sérii kreativních prvků kampaně.
 • Kampaň může obsahovat tvorbu reklamních sdělení od inzerátů a  brožur až po billboardy, tisk katalogů a  ceníků, poskytnutí propagačních materiálů, jako jsou letáky a prospekty apod. Můžeme pro vás rovněž vytvořit webovou prezentaci.
 • Podle typu kampaně vytvoříme grafiku, kterou vám budeme periodicky předkládat ke konzultacím.
 • Jsme schopni provést marketingový výzkum, kterým prověříme vhodnost navrhovaných grafických koncepcí a řešení.

4. Předání produktu

 • Výstup práce závisí na konkrétním typu navržené kampaně.
 • Obvykle jsou výsledným produktem podklady pro tisk pro redakce médií či tiskárny v případě tištěných reklamních a propagačních materiálů nebo propagačních letáků či prospektů.
 • Je-li to součástí kampaně, předáváme zde i hotovou webovou prezentaci nebo propagační videa.

Jak byla kampaň úspěšná?

 • Zajímá nás, jak reklamní kampaň ovlivnila úspěch vašeho podnikání.
 • Chceme příště vytvořit reklamu ještě funkčnější a  krásnější, zpětná vazba je pro nás tedy velmi důležitá.