SEO analýzou vaší webové prezentace zjistíme, jak si stojí ve výsledcích vyhledávaní fulltextových vyhledávačů. Navrhneme optimální řešení pro zlepšení těchto výsledků, a tedy i návštěvnosti vašich stránek.

Co od vás chceme vědět:

Abychom byli schopni provést analýzu SEO detailně a cíleně, budeme potřebovat od vás informace, které se týkají vaší činnosti:

 • Chceme vědět, jaký je předmět vaší činnosti a jací jsou vaši zákazníci. Chceme vědět, jakou roli mezi komunikací vaší a vašimi zákazníky bude hrát nebo hraje webová prezentace.
 • Chceme vědět, kolik jste ochotni do svého webu investovat času a  peněz a jakým způsobem.
 • Chceme vědět, kdo jsou vaši partneři a jací jsou.
 • Chceme vědět, kdo je vaše konkurence a jaké má podle vás přednosti či nedostatky oproti vaší firmě.

Co pro vás uděláme:

Práce má tři fáze, které od sebe nelze oddělit. Navržené změny zrealizujeme a po jejich zavedení změříme jejich úspěšnost. Přijímáme další opatření, která vedou k ještě lepším výsledkům.

První fáze: příprava

 • Ná základě těchto informací určíme strategii webu, stanovíme jeho funkce, definujeme jeho cíle a metriky měření úspěšnosti webu.
 • Provedeme analýzu klíčových slov, vytvoříme strukturu a obsah.

Druhá fáze: realizace

 • Máte-li již vytvořenou webovou prezentaci, provedeme testování, zda vyhovuje zadaným kritériím a obecně platným pravidlům přístupnosti, použitelnostiSEO.
 • Navrhneme řešení, jak nedostatky odstranit. Navržená řešení umíme realizovat!
 • Pokud si webovou prezentaci teprve přejete vytvořit, navrhneme, jak ji nejlépe zrealizovat.

Třetí fáze: po implementaci změn

 • Po implementaci navržených změn budeme sledovat, jak byly zásahy úspěšné a budeme vás o tom pravidelně informovat.
 • Ná základě těchto poznatků budeme s webovou prezentací dále pracovat, aby co nejlépe plnila definované cíle.

Analýza SEO je teprve začátek!

 • Proces zavedení SEO analýzou návrhem nekončí, nýbrž teprve začíná!
 • Základem pro SEO je plán, který je podkladem pro implementaci opatření, která vedou ke zlepšení návštěvnosti a uživatelské použitelnosti webu.
 • Následně se provádí kontroly a analýzy stavu za určité období a následně se přijímají nápravná opatření.
 • Jsme vám schopni pomoci v jakékoliv fázi procesu SEO .