Webová prezentace CASI.cz má za úkol informovat své návštěvníky o systému CASI a přivést je k registraci. CASI je placená spolupráce s významnou agenturou pro výzkum trhu a veřejného mínění Ipsos.

Homepage Casi.cz

Naším úkolem bylo vytvořit takový design a obsah webové prezentace, který by návštěvníka navedl, aby splnil požadovaný úkol. Grafickou stránku webu jsme navrhli tak, aby byla moderní, přehledná a zároveň aby splňovala požadavky Ipsos na jejich corporate identity. Web byl vytvořen v souladu s uživatelskou použitelností a webovou přístupností.

Pro klienta navrhujeme řešení SEO, která by měla zvýšit úspěšnost webových stránek ve vyhledávačích a rozšířit tak povědomí o systému CASI.

Webová prezentace casi.cz je propagační součástí aplikace CASI, kterou jsme vyvíjeli. Přečtěte si referenci na systém CASI.