Pojem "GUI"

GUI (Graphical User Interface, grafické uživatelské rozhraní) je uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli ovládat funkcionalitu elektronického zařízení (typicky aplikace spuštěné na počítači). Vyznačuje se známými grafickými prvky (typicky ikony, tlačítka, přepínače, roletová menu apod.). Ovládání funkcionality se dosahuje přímým ovládáním grafických prvků. Smyslem grafického uživatelského rozhraní je dosažení větší intuitivnosti rozhraní a větší efektivity práce.

Výskyt pojmu