Pojem "AJAX"

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML, Ajax) je způsob budování interaktivních webových aplikací, při nichž je webová stránka schopna samostatně komunikovat se vzdáleným serverem (bez nutnosti odesílání formuláře) a odezvou na tuto komunikaci modifikovat svůj obsah. Pro změnu obsahu stránky tak není nutné celou stránku znovu načíst. Snižují se tak nároky na objem přenášených dat, zvyšuje se rychlost a zlepšuje se celková uživatelská přívětivost webové aplikace.

Přes význam zkratky není AJAX omezen ani na asynchronní přenos, ani na využití JavaScriptu ke komunikaci.

AJAX je podporován všemi hlavními prohlížeči.

Mezi známé aplikace hojně využívající AJAX patří například Gmail, Google Maps, YouTube nebo Facebook.

Podrobnější informace

  1. Asynchronous JavaScript and XML. Česká Wikipedie (cs.wikipedia.org), 16.5.2009.