Pojem "Rámcová spolupráce"

Rámcová smlouva mezi TOVARNA.CZ, s.r.o. (zhotovitel) a zákazníkem (objednatel) usnadňuje vzájemnou spolupráci tím, že není nutné pro každý projekt formulovat novou smlouvu.

Podle rámcové smlouvy se definují smluvní povinnosti stran včetně sankčních opatření, definují se hodinové sazby za různé typy prací (jako jsou DTP služby, správa webu, kreativní grafika, programování, konzultace apod.) a fakturační podmínky.

Smlouva je a priori na dobu neurčitou.

V rámci jedné rámcové smlouvy tedy může běžet libovolné množství projektů, čímž se zmenšují požadavky na administrativní zpracování a zvyšuje se spokojenost obou zúčastněných stran.