Společnost Hotovedomy s.r.o., pro kterou jsme připravovali současnou webovou prezentaci, si přála do stránek začlenit odkazy na spřátelené projekty, a také dobře viditelný kontaktní formulář.


Jak nabídnout vše, ale nazahltit

Požadavek na využití internetové prezentace k co nejlepší propagaci je samozřejmostí a pochopitelná je i snaha seznámit návštěvníka s dalšími aktivitami mateřské společnosti.

Aby nové odkazy nenarušily stávající strukturu stránek a neodváděly pozornost od jejich hlavní náplně, soustředili jsme je do jednoduché lišty v záhlaví prezentace. Tento nenápadný prvek nebije do očí, ale nenásilnou a přehlednou formou na dobře viditelném místě upozorňuje návštěvníky na možnost navštívit stránky s relevantním obsahem.

Jednoduchý kontakt usnadňuje komunikaci

Po straně hlavního bloku textu jsme také přidali malý kontaktní box, který následuje zvídavého návštěvníka až k nejspodnějšímu okraji prezentace. Nabízí možnost získat katalog společnosti, nebo zjistit více informací o jejích produktech.

Pro případ, že by se někdo cítil pohyblivou složkou webu rušen, zajistili jsme u možnost jejího vypnutí.

Mnoho povyku pro nic?

Jsme přesvědčeni, že i pomocí malých úprav, které nijak nenaruší dosavadní vzhled, nebo funkčnost webu, je možné prezentaci vylepšit, případně usnadnit návštěvníkovi orientaci v produktech, či na stránkách samotných.