Pro společnost ALEF NULA a její sesterskou organizaci Alef Distribution jsme vymysleli a připravili kompletní firemní identitu, která se opírá především o motiv ponorky a výraznou tyrkysovou barvu.


U celé zakázky bylo nutné počítat s variabilitou všech prvků, které musí být použitelné jak pro služby společnosti ALEF NULA, tak i produkty patřící pod sekci Alef Distribution.

Tohoto nezbytného požadavku jsme využili již v počátcích projektu během úpravy samotného loga , které je pomyslně rozděleno na dvě součásti. Větší a výraznější díl je tvořen stylizovanou literou alef doplněnou o symbol nuly, či písmeno D, díky kterým působí jednoduché logo nevšedně.

Kromě loga se stal spojujícím prvkem firemní identity motiv ponorky na hladině otevřeného moře. Abychom ho mohli používat ve všech možných i nemožných variantách, vytvořili jsme 3D verzi, kterou jsme následně co nejvěrohodněji polopotopili do temných mořských vln. Finální návrh jsme připravili na základě dvou modelů ponorek:

Drátěného, který ve firemních barvách ALEF NULA vypadá obzvláště dekorativně:

A renderovaného, který je naopak velmi realistický a při brázdění širého oceánu působí až důstojně:

Pro potřeby společností Alef jsme dále navrhli vzhled celé řady tiskovin i podklady pro jiné příležitosti, kde je třeba vystupovat v jednotném firemním stylu. Příprava zahrnovala zpracování rozsahem menších částí, jakými jsou například rozvržení razítek, podpis e-mailové korespondence, či podoba bloků, ale bylo nutné vymyslet i vzhled složitějších tiskovin a různých druhů propagačních materiálů, pro něž je zásadní především dobrá obsahová přehlednost.

Veškeré podklady jsme klientovi předali formou pečlivě upraveného manuálu, jehož nezbytnou součástí je i cd s digitální podobou zpracovaných návrhů.