Vytvořili jsme komplexní koncepci a vizuální podobu kampaně a v jejím rámci realizovali leták a reklamu na podporu produktu LCS pro divizi DePuy Orthopaedics firmy Johnson & Johnson.

Kampaň na podporu produktu LCS