Pro sympozium zabývající se operacemi lebečních kostí a následnou péčí o pacienta po tomto složitém zákroku jsme připravili všechny potřebné materiály.


Pořadatelem této akce byla společnost Johnson & Johnson, s.r.o., která účastníkům sympozia také udělovala certifikáty o absolvování odborného programu. Pro tento účel jsme vytvořili potřebný formulář, jehož položky se dají automaticky doplnit podle klientova seznamu. Certifikáty jsou tak pro každého účastníka akce i samotné přednášející připraveny v malé chvilce a navíc je zamezeno možnému komolení jmen či titulů při ručním vyplňování.