Vzdělávací sekce společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. pořádala ve spolupráci s Fakultní Thomayerovou Nemocnicí odborné školení, pro které jsme vytvořili všechny potřebné materiály.


Během přípravy informačních tiskovin jsme samozřejmě pečlivě dbali na dodržení zásad klientovy firemní identity. Také jsme při zpracovávání účastnických certifikátů využili možnosti jeho automatického plnění podle seznamu, který pořadatelé akce připravili na základě aktuálního průběhu školení.