Pro zdravotnický personál účastnící se vzdělávací akce zaměřené na intenzívní péči v neurochirurgii jsme připravili veškeré průvodní materiály.


Díky tiskovinám, které jsme vytvořili na základě firemní identity našeho významného klienta, společnosti Johnson & Johnson, s.r.o., byli participanti nejen podrobně informováni o bohatém programu, ale také získali certifikát potvrzující jejich účast. Formuláře jsme připravili tak, aby bylo možné do nich automaticky doplnit všechna potřebná jména i s tituly podle seznamu dodaného klientem, který si tak mohl být jist správností těchto údajů.