Společnost Johnson & Johnson pomáhá pořádat odborná školení nejen na území České republiky, ale také u sousedů na Slovensku. Pro jednu z takových příležitostí jsme připravili sadu materiálů zahrnujících pozvánky, programy, a také certifikáty, kterými mohou participanti sympozia doložit svoji aktivní účast. Abychom mohli reagovat na aktuální stav průběhu školení, jména zúčastněných posluchačů jsme do speciálně připraveného formuláře vkládali automaticky dle seznamu aktualizovaného pořadateli.