Společnost Johnson and Johnson se věnuje propagaci svých produktů i ve spolupráci s odborným lékařským personálem, který je v praxi používá. Na navrženém letáku jsme proto představili chirurga specializujícího se na náhradu kloubních spojů i samotné umělé klouby, se kterými ve svém náročném povolání pracuje.