Náš klient, společnost Johnson and Johnson, se podílel na pořádání odborného sympozia a my jsme pro něho připravili všechny potřebné podklady.


Soubor navržených materiálů zahrnoval pozvánku, program, informační brožuru, a také certifikát, který účastníci sympozia získali po jeho absolvování. Pořadatelem aktualizovaný seznam participantů, jímž měl být certifikát udělen, jsme na speciálně připravenou listinu vkládali automaticky, a tudíž rychle a bez rizika komolení jmen.