Pro jednu z divizí společnosti Johnson and Johnson připravujeme kromě jiných prací také informační newsletter.


Materiály k aktuálnímu číslu bývají velice různorodé a my na jejich základě vždy navrhujeme co nejpřehlednější, ale také vizuálně poutavý „dopis“ určený zákazníkům a spolupracovníkům společnosti Johnson and Johnson. Přípravu podobných materiálů může často provázet zdržení, neboť autoři textů jsou velice vytížení, ale i přesto jsme schopni podklady zpracovat včas a dodržet tak termín vydání, který je jednou ze zákazníkových priorit.