Pojem "Informační systém"

Informační systém je program nebo soubor programů, který umožňuje subjektu (typicky společnosti, pro kterou je napsán) zpracovávat nějaká data. Program může být realizován jako samostatná aplikace běžící pod nějakým operačním systémem nebo jako webová aplikace spustitelná z webového prohlížeče.

Informační systémy jsou typicky modulární, přičemž jednotlivé moduly zpracovávají jednotlivé logické oblasti dat. Informační systémy dále typicky podporují různé úrovně oprávnění uživatelů. Bývají často navázány na systémy třetích stran a mohou mezi nimi zprostředkovávat komunikaci.

Informační systém by měl být snadno rozšiřitelný podle požadavku zákazníka a rovněž by měl být robustní, aby mohl pružně reagovat na eventuelní změny business procesů zákazníka a/nebo struktury zpracovávaných dat.

Výskyt pojmu