Pojem "SEO"

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je proces, kterým se zvětšuje množství návštěvníků webu od vyhledávačů. Obecně platí, že čím dříve („výše“) je web ve výsledcích vyhledávání zobrazen, tím více uživatelů jej navštíví. Cílem SEO je tedy zviditelnit webovou prezentaci ve vyhledávačích tak, aby na ni přicházelo co nejvíce dobře zacílených návštěvníků za přijatelné náklady.

Primární cílovou skupinou jsou přímo zákazníci, kteří plní základní cíl webu. Sekundární cílová skupina pomáhá pomocí marketingu, např. bloggeři či aktivní diskutující komunita. Dále lze za účelem propagace zapojit systémy placených odkazů nebo PPC (pay per click) reklamy.

Lepší pozice ve vyhledávačích, tedy i přilákání návštěvníků obou skupin, lze získat správným uplatněním zásad SEO, tedy např. výběrem vhodných klíčových slov, výstižných odkazů, vhodných záhlaví, zvýraznění apod. Právě přesností a konkrétností webové prezentace (včetně odkazů a vnitřní provázanosti) je možné docílit dobrých výsledků. Čitelný a zajímavý obsah přiměje lidi více odkazovat na web, než kdyby byl obsah násilně optimalizován pro SEO. To lze parafrázovat zásadou „Co je dobré pro člověka, je dobré i pro SEO“.

Více informací o SEO:

  1. Search Engine Optimization. Česká Wikipedie (cs.wikipedia.org), 18.5.2009.
  2. SEO – Search Engine Optimization – článek o SEO. Petr Weida, Interval.cz, 12.8.2003.

Výskyt pojmu