Pojem "Logo"

Logo je grafický element (emblém, ikona, značka apod.), který společně s logotypem (vhodným způsobem vybraný font a řez písma) vytváří firemní značku. Samotný grafický element se obvykle označuje jako logogram.

Logo nemusí vždy nutně zahrnovat logotyp, může postačovat vhodný logogram (např. v případě Červeného kříže nebo společnosti Apple).

Logo je součástí širší firemní identity (Corporate Identity), která je barevně a stylově od loga odvozena. Logo by mělo odlišovat společnost, kterou reprezentuje, od konkurence. Mělo by být jednoduché a mělo by vhodným způsobem představovat jak obor činnosti podnikání dané společnosti, tak i jejího firemního ducha.

Podívejte se na naši službu Logo a Corporate Identity

Výskyt pojmu